Œremska Liga Petanque


badania lekarskie
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Śremskiego Klubu Petanque Strona Główna // Polska Federacja Petanque
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
extra ludek
milczek


Dołączył: 10 Cze 2010
Posty: 2
Skąd: D?bickie Bractwo Kulkowe

PostWysłany: Czw Cze 10, 2010 9:18 pm    Temat postu: badania lekarskie Odpowiedz z cytatem
temat - w zwi?zku z porz?dkowaniem dyskusji Smile
Czy badania lekarskie traktowa? tak jak w innych dyscyplinach sportu:
- ksi??eczka zdrowia sportowca?
- badania u lekarza sportowego lub w przychodni sportowej?
Badania mo?na robi? na dwa sposoby (z praktyki)np:
- pi?ka no?na, przychodzi lekarz, kilkadziesi?t dzieciaków 5 min na jednego, pytanie, os?uchanie, piecz?tka itp.
- p?ywanie, badania wydolno?ciowe w przychodzni sportowej max grupa w jeden dzie? to ok.15 dzieciaków trwaj? (dla grupy) pó? dnia
W ustaleniach Szkolnego Zwi?zku Sportowego do zawodów szkolnych dziecko dopuszczone jest na podstawie orzeczenia higienistki szkolnej i sprawdzeniu grupy dyspanseryjnej w karcie zdrowia.
To tyle je?eli chodzi o dzieci. W przypadku doros?ych uwa?am (moje zdanie), ?e nasza dyscyplina nie jest kwalifikowana do sportów wysokiego ryzyka (mo?e z wyj?tkiem przypadków udaru przy grze w upalnym s?o?cu) i wystarczy o?wiadczenie pe?noletniego zawodnika, ?e np. stan mojego zdrowia umo?liwia mi udzia? w turnieju itp.
_________________
Nie zamek skarbiec, nie kasa pancerna a lodówka zapewni bezpiecze?stwo twojej szynce
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Piotr
starszy gaduła


Dołączył: 15 Sie 2007
Posty: 397

PostWysłany: Czw Cze 10, 2010 9:40 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
no có? nasz sport jest niekwalifikowany i powinno wystarczy? o?wiadczenie o zawodnika je?eli jest pe?noletni
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Stefan
jakby mógł to by gadał cały czas


Dołączył: 02 Maj 2007
Posty: 1671
Skąd: ?rem

PostWysłany: Czw Cze 10, 2010 10:05 pm    Temat postu: Re: badania lekarskie Odpowiedz z cytatem
extra ludek napisał:
W przypadku doros?ych uwa?am (moje zdanie), ?e nasza dyscyplina nie jest kwalifikowana do sportów wysokiego ryzyka (mo?e z wyj?tkiem przypadków udaru przy grze w upalnym s?o?cu) i wystarczy o?wiadczenie pe?noletniego zawodnika, ?e np. stan mojego zdrowia umo?liwia mi udzia? w turnieju itp.


Patrz?c na inne dyscypliny sportu trudno jest znale?? tak?, w której jednego dnia zawodnicy lub zawodniczki czasami nawet 10 godzin maj? do czynienia z wysi?kiem fizycznym. Jak po takim dniu czuje si? gracz wielu z nas wie doskonale.

Obserwator z boku pewnie pomy?li - pi?knie, kontakt z natur?, ?wie?e powietrze, wspania?e widoki. Pewnie niejednemu z nas zdarzy?o si? ju? odchorowa? jaki? turniej. Czy wspomniane o?wiadczenie o stanie zdrowia jest dobrym wyj?ciem z sytuacji nie wiem, ale mo?e dla wielu organizatorów zawodów zapewne bardzo wygodnym.
_________________
B U L E R ?rem - Inicjator ?remskiej Ligi Petanque
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Darek
Sekretarz Zarządu ŚKP


Dołączył: 02 Maj 2007
Posty: 1103

PostWysłany: Sob Cze 12, 2010 12:03 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Badania lekarskie u lekarza sportowego - kosztowna sprawa i do?? k?opotliwa. Nie ka?dy ma do niego ?atwy dost?p. Za?wiadczenie od ogólnego lekarza - ju? widz? jak wygl?da uzyskanie w naszej s?u?bie zdrowia Wink

Nawet je?li uznawa? wy?szo?? "kwitka" z powa?n? piecz?tk? nad o?wiadczeniem gracza i startem na w?asn? odpowiedzialno?? - to kilka pyta? do tego.

Kwitek nie starszy ni? ...? Wa?ny miesi?c, trzy, rok?
Wiem, ?e gracz dwa tygodnie temu mia? powa?ny incydent, zas?ab? w trakcie turnieju, korzysta? z pomocy lekarskiej. Teraz pokazuje kwit sprzed 3 m-cy, ?e jest OK i mo?e uprawia? petanque. Przyj?? i pasuje? Czy mog? odrzuci? i nie dopu?ci? do startu?

Inny gracz ma powa?ne problemy z narz?dem ruchu, ma np. specjaln? kart? pozwalaj?c? korzysta? z uprawnie? dla osób niepe?nosprawnych i przyje?d?a np. oznakowanym autem na turniej. Wiemy, ?e 10 godzin grania to kosmiczne obci??enie na nogi i kr?gos?up. Pokazuje kwit z piecz?tk?, ?e jest OK. Zamkn?? oczy i przyj?? chocia? wida?, ?e jedno z drugim nie pasuje? Czy mog? odrzuci? i nie dopu?ci? do startu?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Stefan
jakby mógł to by gadał cały czas


Dołączył: 02 Maj 2007
Posty: 1671
Skąd: ?rem

PostWysłany: Sob Cze 12, 2010 12:37 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
[quote="Darek"]Badania lekarskie u lekarza sportowego - kosztowna sprawa i do?? k?opotliwa. Nie ka?dy ma do niego ?atwy dost?p. Za?wiadczenie od ogólnego lekarza - ju? widz? jak wygl?da uzyskanie w naszej s?u?bie zdrowia Wink

Nawet je?li uznawa? wy?szo?? "kwitka" z powa?n? piecz?tk? nad o?wiadczeniem gracza i startem na w?asn? odpowiedzialno?? - to kilka pyta? do tego.

Kwitek nie starszy ni? ...? Wa?ny miesi?c, trzy, rok? quote]

Wa?no?? bada? lekarskich reguluj? odpowiednie przepisy. Np. w tenisie sto?owym zawodnicy w kategoriach ?aków, m?odzików, kadetów oraz juniorów maj? wa?ne pó? roku. Tylko m?odzie?owcy oraz seniorzy jako pe?noletni otrzymuj? od lekarza w odpowiedniej legitymacji(ksi??eczka zdrowia) wpis zdoly na rok wraz z dat? badania oraz do kiedy wa?ne jest badanie.

Dzie? po ustaniu wa?no?ci badania ?aden s?dzia nie ma prawa dopu?ci? zawodnika do meczu ligowego jak i turnieju organizowanego pod szyledem Polskiego Zwi?zku Tenisa Sto?owego.

Niepe?nosprawni równie? graj? w tenisa sto?owego, uprawiaj? wiele dyscyplin sportowych i czyni?c to wyczynowo (posiadaj?c licencj? w?asnej federacji) równie? musz? posiada? stosowne badania.

Stowarzyszenie START, króre zrzesza w swoich szeregach kluby zapewne ma odpowiednie akty prawne informuj?ce i reguluj?ce wszystkie kwestie zwi?zane z uprawianiem sportu przez sportowców niepe?nosprawnych.

Poni?ej fragment z regulaminu PZTS obowi?zuj?cego w sezonie 2009/2010

Warunkiem uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli jest:
1.3.1 posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS; zawodnik, który nie zmienia barw klubowych
i nie wyraŜa woli na reprezentowanie tego klubu w nast?pnym sezonie powinien z?oŜy?
do klubu stosowne o?wiadczenie w terminie wynikaj?cym z niniejszego regulaminu,
1.3.2 posiadanie waŜnego badania lekarskiego, okre?laj?cego zdolno?? do udzia?u w zawodach
na okres nie d?uŜszy niŜ 6 miesi?cy, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
22.12.2004 (Dz.U. Nr 282 poz. 2815) i Ustaw? o Sporcie Kwalifikowanym z 29 lipca 2005
(Dz.U. Nr 155 poz. 1298). Odpowiedzialno?? za posiadanie w?a?ciwego badania lekarskiego
zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, deleguj?cej zawodnika na zawody.
1.3.3 posiadanie waŜnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustaw? o sporcie kwalifikowanym
z dnia 29.07.2005 (Dz.U. Nr 1555 z dnia 17.08.2005, rozdz. 3, art. 31). Obowi?zek ubezpieczenia
zawodnika spoczywa na klubie sportowym.
2/51
1.3.4 posiadanie przepisowego sprz?tu i stroju sportowego, w tym jednakowych koszulek przez
zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych.
1.3.5 spe?nienie innych warunków, okre?lonych w szczegó?owych regulaminach zawodów.
1.4 Kluby, uczestnicz?ce w rozgrywkach druŜynowych i indywidualnych, musz? posiada?
licencj? klubow? PZTS.
1.5 Trenerzy, prowadz?cy zespo?y ekstraklasy i I ligi, winni posiada? licencj? trenera PZTS.
1.6 S?dziowie g?ówni, prowadz?cy spotkania ekstraklasy i I ligi, winni posiada? licencje s?dziego
PZTS.
1.7 S?dzia g?ówny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnie? zawodników
do startu w zawodach, zgodno?ci z przepisami, uŜywanego przez zawodników, sprz?tu
i odzieŜy sportowej oraz zgodno?ci z przepisami warunków rozgrywania meczu.
1.8 W Indywidualnych i DruŜynowych Mistrzostwach Polski juniorów i kadetów oraz w Pucharze
Polski m?odzików i w Mi?dzywojewódzkich Mistrzostwach M?odzików zawodnik
(czka) moŜe na wszystkich szczeblach (województwo, pó?fina? i fina?) gra? tylko w jednej
(swojej) kategorii, tzn. w tej, w której ze wzgl?du na rok urodzenia powinien w danym roku
startowa?.
1.8.1 W uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu, zaopiniowany przez Wojewódzk?
Przychodni? Sportowo-Lekarsk? (lub równorz?dna jednostk? medyczn?), moŜe przenie??
zawodnika na sta?e do wyŜszej kategorii wiekowej bez prawa powrotu w roku nast?pnym.
Jest to zgodne z Regulaminem wspó?zawodnictwa dzieci i m?odzieŜy.
1.8.2 Decyzj? o przeniesieniu zawodnika do wyŜszej kategorii wiekowej PZTS podejmuje na
pi?mie i przekazuje do Dzia?u Analiz Wyników Sportowych Ministerstwa Sportu na pocz?tku
sezonu (lipiec – sierpie?).
_________________
B U L E R ?rem - Inicjator ?remskiej Ligi Petanque
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tomasz96
gaduła


Dołączył: 16 Gru 2020
Posty: 297

PostWysłany: Pią Maj 28, 2021 4:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Regularnie przeprowadzane badania mogą być dla Was najlepszym wsparciem dla Waszego zdrowia. To bardzo ważna rzecz szczególnie w kontekście dobrego samopoczucia i profilaktyki. Warto wiedzieć, jak obniżyć poziom cukru by nie doprowadzić się na skraj omdlenia. Chodzi w końcu o Wasze zdrowie.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
wczasowicz
starszy gaduła


Dołączył: 24 Mar 2021
Posty: 336

PostWysłany: Nie Sie 15, 2021 10:52 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ogólnie ja na wszystkie badania lekarskie dostaję niezbędne skierowania i wiem, że jest to dobry wybór jeśli chodzi o samego lekarza. Od początku postawiłem na medycynę rodzinną w https://cmp.med.pl/cmp-chmielna/medycyna-rodzinna/ i mogę oczywiście każdemu ją polecić.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Tomasz96
gaduła


Dołączył: 16 Gru 2020
Posty: 297

PostWysłany: Wto Wrz 28, 2021 12:02 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
To bardzo ważne kwestie, dlatego też koniecznie powinniście się dobrze zastanowić, jaka opieka byłaby najkorzystniejsza w danej sytuacji. Ja na pewno mogę Wam podpowiedzieć, byście zajrzeli do https://lekarzebezkolejki.pl/specjalizacje-lekarskie/laryngolog-dzieciecy i zwrócili uwagę na takie portale, dzięki którym znacznie prościej będzie Wam znaleźc dla siebie odpowiedniego specjalistę.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Matylda24
milczek


Dołączył: 29 Paź 2021
Posty: 1

PostWysłany: Pią Paź 29, 2021 9:14 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja akurat na swoją opiekę medyczną nie narzekam, dlatego nie szukam żadnych innych lekarzy Smile
_________________
skarpety w koziołki
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Tomasz96
gaduła


Dołączył: 16 Gru 2020
Posty: 297

PostWysłany: Nie Paź 31, 2021 12:18 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie ma sensu odrzucać pomocy. Ja na pewno mogę Wam podpowiedzieć, byście zajrzały do https://psychomedic.pl/tokofobia-zaswiadczenie-cesarskiego-ciecia/ i dowiedziały się, jak poradzić sobie z wyzwaniami psychicznymi, które mogą pojawić się w tym wspaniałym czasie. Z tym może być różnie, więc warto być przygotowanym na wszystko.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
yolak
gaduła


Dołączył: 09 Paź 2021
Posty: 259

PostWysłany: Pią Lis 19, 2021 9:36 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeśli o mnie chodzi to jestem zdrowy, ale na badanie słuchu sam chcę się zapisać, bo coś mi się wydaje że na przestrzeni ostatniego miesiąca zaczęły się u mnie pojawiać problemy ze słuchem. A jak to jest u was, słyszycie dobrze?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
wczasowicz
starszy gaduła


Dołączył: 24 Mar 2021
Posty: 336

PostWysłany: Czw Sty 06, 2022 12:52 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tak naprawdę jeszcze wiele zależy od tego jakiego rodzaju to ma być badanie i właśnie moim zdaniem to jest istotne. Kiedy poszukujemy sprawdzonego gastrologa to specjaliści z https://cmp.med.pl/zakres-uslug/konsultacje-lekarskie/gastrologia/ są zdecydowanie godni polecenia.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Natasha
gada coraz więcej ;)


Dołączył: 29 Mar 2019
Posty: 165

PostWysłany: Sob Lut 12, 2022 8:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A czy słyszeliście o centrum medycznym https://www.neomedica.pl/oferta/specjalizacje/neurologia/ ? Bo tam możecie wykonać sobie najróżniejszego typu badania... Ja planuję teraz wybrać się tam z babcią do neurologa, ponieważ choruje ona na Parkinsona. Także chcemy sprawdzić, jak się teraz sprawy mają...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
marchewka
szepniś


Dołączył: 18 Lis 2021
Posty: 65

PostWysłany: Pią Lut 25, 2022 11:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Smile

Ostatnio zmieniony przez marchewka dnia Pon Kwi 25, 2022 11:39 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kazemer
milczek


Dołączył: 01 Mar 2022
Posty: 10

PostWysłany: Czw Mar 03, 2022 10:40 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Moja siostra prowadzi gabinet dietetyczny i ostatnio od producenta https://inbodypoland.pl/profesjonalna-waga-dla-dietetyka/ kupiła wysokiej jakości, profesjonalną wagę dla dietetyka. Jeżeli ktoś by takiego sprzętu szukał to zachecam do zaglądania.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Śremskiego Klubu Petanque Strona Główna // Polska Federacja Petanque Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

boule v0.2 // Theme Created By: Obi
Powered by phpBB © 2007 phpBB Group